Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

A Hagyományőrző Nemzetőr Egyesület társadalmi szervezetet a Fővárosi Bíróság 2006. november 30-án 12268. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

 

A társadalmi szervezet célja:

a nemzetőr és katonai hagyományok ápolása, azoknak a jelen korhoz való adaptálása, az ezzel kapcsolatos ünnepségek szervezése és azokon való részvétel.

 

A képviselő neve: Drahos István elnök

 

Az egyesület öltözete: sötétkék formaruha katonai rendfokozattal, bal karján az egyesület jelvénye.

 

Alkalmazása: ünnepségek és koszorúzások alkalmával.

 

 

Az elnök rendfokozata: nemzetőr altábornagy

 

 

A nemzetőrség rövid történeti áttekintése

 

 

 Első alkalommal 1848. április végén kezdődött meg a hivatalos szervezés, amely a honvéd hadsereg magvát képezte. Központi irányító szerve az akkor alakított Országos Nemzetőr Tanács lett, mely közvetlenül gróf Batthyány Lajos miniszterelnök, a nemzetőrség országos főparancsnokának felügyelete alá tartozott

 

Második alkalommal 1944. szeptember 22-én kelt m. kir. minisztérium 3.430/1944. M.E. sz. rendelete alapján alakult újjá. Feladata a közbiztonsági szervek ( m. kir. csendőrség és m. kir. rendőrség) támogatása az ország közrendjének és közbiztonságának fenntartásában, kisebb ellenséges partizán és ejtőernyős csoportok leküzdése, szabotázs cselekmények megelőzése és elhárítása, katonai szempontból fontos vagyontárgyak őrzése, szükség esetén a működő seregtest-parancsnokságok rendelkezése szerint a hadműveletek hátsó területének biztosítása. A rendelet 2.§-a kimondta, hogy "a nemzetőrség a m. kir. honvédség fegyveres része. A beosztott személyek honvéd esküt tesznek, a hadi cikkekre kötelezve vannak, katonai büntető bíráskodás és katonai fegyelmi szabályok alatt állnak". A rendeletet vitéz Lakatos Géza miniszterelnök írta alá.

 

Harmadik alkalommal 1956. október 31-én Budapesten a Kilián laktanyában a Forradalmi Karhatalmi Parancsnokság vezetésével Király Béla vezérőrnagy parancsnoksága alatt működött a nemzetőrség. Feladata volt a forradalom vívmányainak védelme, az állami és magántulajdon megőrzése és harc a külföldi agresszor ellen.

 

A fentiekből következik, hogy a Hagyományőrző Nemzetőr Egyesület a honvédséghez közel álló szervezet, amely a történelem során megalakult nemzetőrségek katonai hagyomány ápolását kívánja felvállalni. Ennek megfelelően részt vesz a Honvédelmi Minisztérium és más honvédséghez közel álló társadalmi szervezetekkel közösen szervezett ünnepségek, évfordulók ünneplésében, koszorúzásokkal tiszteleg a hősök emlékei előtt. Kutatja a nemzetőrség történetét és közreadja azt.